Profil użytkownika Dominik Mosiczuk

Zarejestruj Zaloguj
Dominik Mosiczuk


Wyszkolona/y przez:


https://pnwm.org/wp-content/uploads/2021/01/Logo_HILU-o.png
Szkoła trenerów - 2019

SpecjalizacjeDominik Mosiczuk

Trener/-ka:

Trener/-ka pracy z dorosłymi
Trener/-ka pracy z młodzieżą

Pośrednik językowy:


Miejscowość : Warszawa


Kontakt

Znajomość języków

Projekty i spotkaniaKilka słów o mnie


Test


Powrót