Pożegnanie Susanne Kramer-Drużyckiej

Pożegnanie Susanne Kramer-Drużyckiej

18 maja 2023 roku odeszła po długiej chorobie Susanne Kramer-Drużycka, nasza koleżanka, „nasza Zuzia”. Pracowała w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w latach 2000-2004.

Całe swoje serce wkładała w budowanie polsko-niemieckich partnerstw szkolnych. Zależało jej szczególnie na włączaniu do wymiany szkół ze wschodniej Polski: z Podkarpacia, Podlasia i Lubelszczyzny. Rozwijała współpracę z Ukrainą, m.in. organizując seminaria kontaktowe „Trzy razy trzy” w Polsce, Niemczech i Ukrainie. Było to pierwsze wydarzenie PNWM odbywające się w Ukrainie.

Dla wielu była inspiracją. Jak mawiała, jej serce biło po lewej stronie – zawsze stawała po stronie osób potrzebujących pomocy. Niezawodnie można było na nią liczyć. W 2001 roku zaangażowała się w pomoc Marcinowi, uczestnikowi wymiany młodzieży z Opola, który był chory na białaczkę. By wesprzeć osoby dotknięte ta chorobą, zorganizowała koncert charytatywny we Frankfurcie nad Odrą z udziałem Soyki i zespołu Myslovitz, który stał się punktem kulminacyjnym 10. jubileuszu PNWM.

Także po odejściu z PNWM zostawała z nami w serdecznych i bliskich relacjach. Mogliśmy cieszyć się jej obecnością na kolejnych jubileuszach naszej organizacji. Zuziu, będzie nam Ciebie bardzo brakować.