„Potrzeba uznania w międzynarodowej wymianie młodzieży”

„Potrzeba uznania w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla osób organizujących międzynarodowe wymiany młodzieży

Uwaga! Ze względu na aktualną sytuację, termin szkolenia ulega zmianie! „Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 21 do 24 października 2022 roku do pałacu w Będlewie koło Poznania na seminarium specjalistyczne dla osób organizujących międzynarodowe wymiany młodzieży.

Temat seminarium

Uznanie jest potrzebą z zakresu współzależności, czyli relacji międzyludzkich (Rosenberg). Uznanie, jest potrzebą, bo jest odczuciem wspólnym dla każdego człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Czas międzynarodowej wymiany przypada na szczególny i intensywny moment rozwoju u młodych ludzi, w tym również na postrzeganie potrzeby uznania, u siebie samych i u innych.

Co zaspokaja moją i Twoją potrzebę uznania? Czy jest to status społeczny czy może raczej to, co płynie z naszego wnętrza, czyli odkrywania swoich sił, kompetencji, pewności siebie, niezależność i poczucia wolności? Jak budować uznanie płynące z doświadczeń świadomego przeżycia każdego dnia? Jak tworzyć okoliczności do pozytywnego i zadowalającego poczucia „kim jestem”, jako sposobu zaspokajania potrzeby uznania? Jak przekuć uznanie dla samego siebie w bramę do uznania dla innych? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

Bernard Fruga – trener zarządzania i doświadczony manager, Jarosław Moeglich – psycholog pozytywnego myślenia, jak również prowadząca szkolenie Anna Malinowski wprowadzą osoby uczestniczące zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszone są osoby organizujące międzynarodowe wymiany młodzieży, które szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 18 września 2022 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestniczki i uczestnicy.