Posiedzenie Rady PNWM

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

9 i 10 lutego 2023 roku obradowała Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), najwyższe gremium PNWM. Po raz pierwszy od dwóch lat, w trakcie których posiedzenia odbywały się zdalnie, członkowie Rady spotkali się osobiście w Poczdamie. Obradom przewodniczyli Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, oraz Margit Gottstein, Sekretarz Stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Budżet i plan roczny

Budżet i plan pracy PNWM na rok 2023 to główne kwestie, których zatwierdzeniem zajęli się członkinie i członkowie Rady. Wysłuchali także osób kandydujących do dwuosobowego, polsko-niemieckiego zarządu PNWM, które zostały zaproponowane przez oba rządy. Kadencja obecnego zarządu upływa 31 marca 2023 roku.

Skład Rady

Rada PNWM składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Przewodniczą jej wspólnie polski Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek oraz niemiecka Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Lisa Paus. Po pięć kolejnych miejsc z Polski i Niemiec w Radzie zajmują przedstawiciele organów państwowych i samorządowych. Kolejne sześć miejsc przeznaczonych jest dla przedstawicieli organizacji i instytucji pozarządowych z każdego kraju, zaangażowanych w międzynarodową wymianę młodzieży lub zainteresowanych tym zagadnieniem. Aktualna kadencja członków Rady przypada na lata 2023-2025.