Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie

Od 27 do 28 lutego 2020 roku w Warszawie obraduje Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), najwyższe gremium PNWM. Obrady otworzą Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, oraz Juliane Seifert, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. To pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady.

Radzie PNWM przewodniczą wspólnie polski minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz niemiecka minister ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży dr Franziska Giffey.

Budżet i plan roczny

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zatwierdza między innym roczny budżet PNWM. Ponadto jej członkowie uchwalą plan działań na rok 2020 związanych z nowym tematem przewodnim „Wymiana młodzieży lokalnie”, a także treści i tematu konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży.

Członkowie Rady

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć miejsc z Polski i Niemiec w Radzie zajmują przedstawiciele organów państwowych i samorządowych. Kolejne sześć miejsc przeznaczonych jest dla przedstawicieli organizacji i instytucji niepaństwowych, które są zaangażowane w międzynarodową wymianę młodzieży lub zainteresowane tym zagadnieniem. Kadencja aktualnych członków Rady przypada na lata 2020-2022.