Polsko-niemieckie warsztaty online „Spotkania Polaków i Niemców. Stawianie czoła wyzwaniom demokracji – tym, które są podobne, i tym, które są odmienne”

Polsko-niemieckie warsztaty online „Spotkania Polaków i Niemców. Stawianie czoła wyzwaniom demokracji – tym, które są podobne, i tym, które są odmienne”

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Adam Institut for Democracy and Peace z Izraela zapraszają na polsko-niemieckie warsztaty online z wykorzystaniem metody Betzavta 25 stycznia, 1, 8 i 15 lutego 2021 roku w godz. od 12:00 do 16:00.

Podczas tych innowacyjnych warsztatów osoby uczestniczące zgłębią podstawowe pojęcia demokracji wspólne dla Polaków i Niemców, a następnie będą odnosić się do zagadnień, które są odmienne w obu społeczeństwach oraz rozważać, jak się do nich odnieść. Dyskusje na temat demokracji z uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów inspirują do ciekawych rozważań, wokół których pojawiają się konflikty i napięcia. Prowadząc seminarium metodą Betzavta postrzegamy tego rodzaju konfliktu jako okazję do krytycznej refleksji i nauki: zajęcia się podstawowymi zasadami demokracji, pochylenia się nad potrzebnymi zmianami i zastanowienia się, jak możemy zmienić naszą rzeczywistość.

Grupa docelowa

osoby zaangażowane w relacje polsko-niemieckie, w pracę z młodzieżą w Polsce i w Niemczech zarówna w edukacji formalnej jak i pozaformalnej, zainteresowane procesami demokratycznymi zachodzącymi w obu krajach, pragnące doświadczyć metody Betzavta w międzynarodowym środowisku i rozszerzyć swoje własne rozumienie demokracji w pracy z młodzieżą.

Cel seminarium

Celem seminarium jest przygotowanie osób pracujących z młodzieżą do efektywnego reagowania na pojawiające się w grupie międzynarodowej konflikty i zastępowanie paradygmatu ich rozwiązywania (niezadowalających konwencjonalnych ścieżek) na kreatywną zmianę sytuacji wyjściowej wywołującej konflikt.

Tematyka warsztatów

Część pierwsza – Kwestie demokratyczne wspólne dla obu grup

  1. Różne modele demokracji – który z nich nam odpowiada?
  2. Jak powinien być skonstruowany system prawny – znaczenie podziału władzy
  3. Wolność słowa, podżeganie i mowa nienawiści
  4. Kwestie związane z równością płci

 

Część druga – Jak radzić sobie z konfliktami w grupie?

  1. Obywatele, mieszkańcy, uchodźcy i imigranci
  2. Kwestie środowiskowe i sposoby ich rozwiązywania
  3. Jak skonfrontować się z przeszłością?
  4. Wnioski do pracy nad wspólną przyszłością, która jest korzystna dla obu krajów

Koszt

  • 100 złotych dla uczestników z Polski

Zgłoszenia

Zgłoszenia można przesyłać do 4 stycznia 2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.