Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży ,,Musical jest moim życiem”

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży ,,Musical jest moim życiem”

Stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza młodzież w wieku od 13 do 17 lat do udziału w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży ,,Musical jest moim życiem“, które odbędzie się od 23 do 28 października 2023 roku w Poczdamie.

Opis i cele spotkania

W trakcie tego jesiennego projektu młodzież doświadczy siebie w swojej różnorodności w ramach twórczej, międzykulturowej współpracy. Głównym zadaniem projektu będzie opracowanie musicalu na temat, który porusza młodych ludzi. Polsko-niemiecka grupa wymyśli historię, znajdzie odpowiedni dźwięk i wprowadzi do niej ruch. Ponadto będzie dużo czasu na poznanie się i wymianę, a wycieczki, gry, dyskusje i pomysły uczestniczek i uczestników dotyczące programu wniosą dużo urozmaicenia we wspólne dni.

Grupa docelowa

Zgłaszające się osoby w wieku od 13 do 17 lat nie muszą posiadać doświadczenia związanego z muzyką czy tańcem. Podczas warsztatów zostaną wprowadzone w proces tworzenia musicalu.

Informacje organizacyjne

Koszt udziału dla osób z Polski wynosi 320 złotych. Organizatorzy zapewniają częściowy zwrot kosztów podroży wg stawek PNWM.

Spotkanie odbędzie się w Domu Seminaryjnym HochDrei e. V. (Holzmarktstr. 12, 14467 Poczdam, Niemcy).