Spotkanie młodzieży ,,Lato, słońce, film”

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży ,,Lato, słońce, film”

Stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza osoby w wieku od 12 do 14 lat do udziału w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży ,,Lato, słońce, film“, które odbędzie się od 5 do 12 sierpnia 2023 roku w Poczdamie.

Opis i cele spotkania

W trakcie projektu osoby uczestniczące doświadczą siebie w swojej różnorodności w ramach twórczej, międzykulturowej współpracy. Swoje lato i projektowe doświadczenia utrwalą w filmie, ucząc się jednocześnie, jak krytycznie podchodzić do konsumpcji mediów społecznościowych i przedstawianych w nich treści. W programie przewidziane są również wspólne odkrywanie Poczdamu, wycieczka do Parku Filmowego Babelsberg, pływanie i wspólne gotowanie.

 Grupa docelowa

Zgłaszające się osoby nie muszą posiadać doświadczenia związanego z filmem, ponieważ podczas warsztatów poznają różne techniki filmowe i postawią pierwsze kroki w kręceniu i tworzeniu filmu.

Informacje organizacyjne

Koszt udziału dla osób z Polski wynosi 440 złotych. Gwarantowany jest częściowy zwrot kosztów podróży wg stawek PNWM.

Spotkanie odbędzie się w Domu Seminaryjnym HochDrei e.V. w Poczdamie