„This is who we are” – polsko-niemieckie spotkanie młodzieżowe

„This is who we are” – polsko-niemieckie spotkanie młodzieżowe

Stowarzyszenie HochDrei we współpracy z Fundacją BEZLIK (Mikuszewo) serdecznie zaprasza młodzież w wieku od 13 do 18 lat na polsko-niemieckie spotkanie, które odbędzie się w dniach od 27. lipca do 4. sierpnia 2024 w Poczdamie.

Temat

Tematem tego spotkania są kultury młodzieżowe. Jak młodzi ludzie nawiązują kontakty? Jakich sieci kontaktów używają? W jaki sposób kultury młodzieżowe są widoczne w mediach społecznościowych, a w jaki są niewidoczne? I przede wszystkim: dlaczego istnieją? Oprócz poczucia bycia częścią czegoś, kultury młodzieżowe często miały również skutki polityczne. Tym i innym zagadnieniom zajmie się międzynarodowa grupa młodzieży w trakcie spotkania. Program obejmuje wycieczki tematyczne w Poczdamie i Berlinie, kreatywne warsztaty i zajęcia oraz rozmowy z osobami, które są lub były częścią ruchów młodzieżowych.

Grupa docelowa

Młodzież mieszkająca w Polsce i Niemczech w wieku od 13 do 18 lat.

Sprawy organizacyjne

Spotkanie odbędzie się w Poczdamie w ośrodku kształceniowym dla dzieci i młodzieży HochDrei (Holzmarktstr. 12, 14467 Poczdam, Niemcy).

Koszt uczestnictwa wynosi 200 Euro. Cena obejmuje nocleg, wyżywienie, koszty programu, opiekę̨ pedagogiczną oraz bilety na komunikację miejską w Berlinie i Poczdamie. Istnieje możliwość dofinansowania kosztów podróży przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. W szczególnych przypadkach możliwa jest zniżka.

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Dalsze informacje oraz zgłoszenie

Zgłoszenia należy przesyłać na adres bildung@hochdrei.org najpóźniej do 22 lipca 2024 roku.

Więcej informacji można znaleźć w kolumnie po prawej stronie lub na stronie internetowej organizatora.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.