Polsko-niemiecki kurs językowy w systemie tandemowym

Polsko-niemiecki kurs  językowy w systemie tandemowym dla nauczycielek/nauczycieli i multiplikatorek/multiplikatorów wymiany młodzieży

Centrum Języków Obcych GERMANITAS z Rzeszowa zaprasza od 31 lipca do 13 sierpnia 2022 roku na XIX Polsko-niemiecki kurs tandemowy dla nauczycielek/nauczycieli i multiplikatorek/multiplikatorów wymiany młodzieży, który odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie w Krakowie + online).

Forma kursu

Już po raz dziewiętnasty Centrum Języków Obcych GERMANITAS w Rzeszowie organizuje letni kurs językowy w systemie tandemowym dla niemieckich i polskich nauczycielek/nauczycieli oraz multiplikatorek/multiplikatorów wymiany młodzieży. Będzie to drugi kurs w formie hybrydowej – stacjonarnie w Krakowie oraz jednocześnie online. Uczestniczki i uczestnicy online będą obecni podczas zajęć za pośrednictwem mikrofonu i kamery. W module tandemowym uczestniczki i uczestnicy stacjonarni będą pracować w parach na miejscu, natomiast osoby uczestniczące online utworzą pary wirtualne.

Cele i metody

Głównym celem kursu jest wsparcie metodyczne i językowe dla nauczycieli i animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i kultury. Jego realizacja odbywa się poprzez intensywny kurs językowy w grupach na odpowiednich poziomach językowych, przygotowany i prowadzony przez doświadczonych nauczycieli akademickich (native speakers). Drugą część nauczania języka stanowi nauka języka w tandemie w parach polsko-niemieckich na podstawie specjalnie opracowanych materiałów dwujęzycznych Do tandemu trzeba dwojga. Przekazywana jest nie tylko wiedza językowa, ale także polityczna, kulturowa i regionalna. Wykładowcy prowadzą komunikatywne, zorientowane na działanie zajęcia, które poszerzają również spektrum metodyczne uczestników. W programie przewidziano także cztery godziny ukierunkowanego treningu fonetycznego. Lekcje języka i spotkania tandemowe odbywają się codziennie w godzinach przedpołudniowych. Ich treści są powiązane z programem popołudniowym.

Program popołudniowy i czas wolny

Uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów w ramach warsztatów, których tematykę sami zaproponują, a także uczestnictwa w wykładach, wieczorach filmowych, muzycznych i tanecznych. Czas wolny (wycieczki, zajęcia sportowe) jest planowany w porozumieniu z uczestniczkami i uczestnikami oraz zależnie od warunków pogodowych. W programie przewidziano całodniową wycieczkę do klasztoru w Tyńcu, połączoną z warsztatami zielarskimi i kaligraficznymi oraz koncertem organowym; zwiedzanie krakowskiego Kazimierza oraz rejs tramwajem wodnym po Wiśle. Ponadto zaplanowano wykłady na temat kultury i historii regionu, wieczory z piosenkami, filmy, zajęcia sportowe, warsztaty. Wycieczki fakultatywne (za dopłatą): kopalnia soli w Bochni lub Wieliczce, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Sprawy organizacyjne

Zakwaterowanie: Hotel Forest (Jodłowa 13, 30-251 Kraków)

Grupa docelowa: nauczycielki/nauczyciele i multiplikatorki/multiplikatorzy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz ci, którzy po kursie zamierzają realizować taką wymianę (pozostałe osoby mogą dołączyć do kursu w miarę wolnych miejsc).

Opłata za kurs dla uczestników z Polski wynosi:

  • kurs stacjonarny w Krakowie: 900 złotych             
  • uczestnictwo online: 300 złotych

Opłata obejmuje: 60 godzin zajęć językowych z doświadczonymi lektor(k)ami z Polski i Niemiec oraz w grupach tandemowych i warsztatowych; zakwaterowanie, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + przerwa kawowa), wykłady, program kulturalny i krajoznawczy, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza online. Termin rejestracji upływa 25 czerwca 2022 roku.

Liczba uczestników jest ograniczona!

Kurs jest dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.