Podróż studyjna do Gdańska

Podróż studyjna dla nauczycieli i multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany szkolnej i pozaszkolnej do Gdańska

Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke e. V. (AKSB), Jugendhaus Düsseldorf (JHD), Dom Pojednania i Spotkań im. Św. M. M. Kolbego w Gdańsku (DMK) oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) w Krakowie zapraszają na 4-dniową podróż studyjną od 29 sierpnia do 1 września 2024 roku do Gdańska.

Uczestnikami mogą być nauczyciele i multiplikatorzy polsko-niemieckiej wymiany szkolnej i pozaszkolnej katolickich szkół i instytucji młodzieżowych, którzy są zainteresowani wymianą i nawiązaniem lub rozszerzeniem współpracy międzynarodowej.

Sprawy organizacyjne

Koszt uczestnictwa wynosi 290 złotych. Obejmuje on zakwaterowanie i wyżywienie, a także koszty poniesione w ramach programu (opłaty za wstęp itp.) na miejscu. Koszty podróży muszą być zorganizowane i opłacone indywidualnie przez uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 maja 2024 roku za pomocą formularza online.

Więcej informacji można znaleźć w kolumnie po prawej stronie oraz na stronie internetowej organizatora.