„Poczucie własnej wartości w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

Rozwiń wszystko

„Poczucie własnej wartości w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 27 do 30 marca 2020 roku do Karpacza na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży „Poczucie własnej wartości w międzynarodowej wymianie młodzieży”.

Temat seminarium

Poczucie własnej wartości jest dla każdego człowieka odczuciem indywidualnym. Powstaje na podstawie uogólnionej oceny dokonanej na własny temat, czyli samooceny dotyczącej własnych właściwości fizycznych, psychicznych oraz społecznych. Poczucie własnej wartości dotyczy nie tylko danej jednostki lecz także grupy, do której może przynależeć indywiduum. Przynależność do danej grupy wpływa znacząco na samoocenę, w szczególnie jeśli dokonywana jest ona przez młodych ludzi, gdyż znajdują się oni w intensywnej fazie rozwoju osobowości.

Międzynarodowa wymiana młodzieży stwarza idealne warunki, aby wzmocnić u jej uczestników pozytywny wizerunek samego siebie. Czym jest samoocena? Jaką rolą odgrywa ona w rozwoju osobowości mu młodych ludzi? Jaki wpływ ma międzynarodowa wymiana młodzieży na kształtowanie samooceny u młodzieży? Jak można jej w tym pomóc? Jakie zależności istnieją pomiędzy samooceną a czynnikami międzykulturowymi? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas seminarium.

Jarosław Moeglich – specjalista od psychologii pozytywnego myślenia oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe (do pobrania w prawej kolumnie) można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 28 lutego 2020 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych. „Poczucie własnej wartości w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzież. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.