Seminarium „Pierwsze kroki w wymianie”

Seminarium metodyczne „Pierwsze kroki w wymianie dla nauczycielek i nauczycieli”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza świeżo upieczone partnerstwa polsko-niemieckie do wzięcia udziału w seminarium „Pierwsze kroki w wymianie dla nauczycielek i nauczycieli”, które odbędzie się od 6 do 8 listopada 2023 roku w Magdeburgu (Niemcy).

Celem szkolenia jest pomoc nowym partnerom w przygotowaniu pierwszego wspólnego projektu wymiany młodzieży. Polsko-niemiecki zespół trenerski wyjaśni najważniejsze kwestie oraz udzieli praktycznych wskazówek związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ewaluacją polsko-niemieckich spotkań młodzieży. W programie seminarium przewidziany jest również czas dla partnerstw z Polski i Niemiec na pracę w tandemie nad przygotowaniem pierwszego wspólnego projektu wymiany.

Podczas seminarium osoby uczestniczące będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak zadbać o porozumienie i dobrą komunikację w zespole?
  • Jak przygotować program, który zainteresuje i zaktywizuje młodzież?
  • Jak zaangażować młodych ludzi w przygotowanie i realizację spotkania?
  • Jakie metody wspierają rozwój grupy (zob. Pomysłodzielnia)?
  • O czym trzeba pamiętać ubiegając się o dofinansowanie z PNWM?

Termin

  • od 6 do 8 listopada 2023 roku (od poniedziałku do środy)

Miejsce

Grupa docelowa

  • 20 nowych polsko-niemieckich partnerstw szkolnych, które planują swój pierwszy wspólny projekt (w sumie 40 nauczycielek i nauczycieli: 20 z polskich szkół i 20 z niemieckich szkół)

Koszty udziału w seminarium

  • 200 złotych dla osób uczestniczących z Polski

Opłata obejmuje koszty programu, wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-osobowych. Istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokojach 1-osobowych za dodatkową opłatą w wysokości 40 złotych za noc.

PNWM dofinansuje koszty podróży maksymalnie do wysokości stawki wynikającej z Wytycznych PNWM.

Języki seminarium 

  • polski i niemiecki

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie, znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest możliwy wyłącznie razem z partnerem niemieckim!

Prosimy, aby zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od poniedziałku do środy włącznie. Tak też należy zaplanować swoją podróż.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wydane jedynie osobom, które pozostaną do końca seminarium.

Zgłoszenia

 

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu w prawej kolumnie.