Giełda partnerów - Ogłoszenie

Współpraca z SOSW w ZiemięcicachRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ziemięcicach jest wyjątkową jednostką na mapie województwa śląskiego. Swoją działalność prowadzimy od 2016 roku w niewielkiej miejscowości Ziemięcice oddalonej zaledwie o 5 kilometrów od granicy Gliwic. W nowoczesnym budynku wybudowanym dzięki środkom własnym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym – organu prowadzącego Ośrodek oraz znaczącym wsparciu środków unijnych, prowadzimy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży Przedszkole, szkołę podstawową oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Obejmujemy wsparciem dzieci od 3 miesiąca życia, aż do okresu osiągnięcia przez nie dojrzałości. Prowadzimy zajęcia domowe z dziećmi, których niepełnosprawność nie pozwala im na regularne wychodzenie z domu, prowadzimy rehabilitację w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju. Oferujemy wsparcie wysokiej klasy specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów dla ponad 120 dzieci. Doradzamy także rodzicom naszych podopiecznych, jak skutecznie i efektywnie pracować z dziećmi w domu, jak radzić sobie z ich niepełnosprawnościami. Co istotne nasz ośrodek wspiera tylko dzieci i młodzież ze szczególnie ciężkimi przypadkami niepełnosprawności. Nasi podopieczni to najczęściej osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z dysfunkcją narządu wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w tym także znacznym lub głębokim. Do naszego Ośrodka często trafiają osoby, które nie znajdują możliwości na naukę specjalną w innych placówkach. Jako jedni z nielicznych na Śląsku oferujemy naszym podopiecznym całodobową opiekę w internacie.
Budynek Ośrodka został zaprojektowany w oparciu o rozwiązania niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu. Jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek został podzielony na kolorowe moduły, przeznaczony dla określonej grupy wiekowej i dostosowany do potrzeb i rozwoju każdego z podopiecznych. Ośrodek otacza park oraz liczne tereny rekreacyjne.
Naszą misją jest zwiększenie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na osiągnięcie maksymalnej samodzielności, a także na integrację społeczną i zawodową. Staramy się tworzyć przyjazne warunki rozwoju dla dzieci, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata.

W związku z rozwojem działalności Interesuje nas współpraca z ośrodkami, które zajmuje się opieką nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. W szczególności interesują nas następujące obszary działania:
– praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu
– sposoby i formy zapewnienia opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami
– innowacyjne rozwiązania w pracy z niepełnosprawnymi
Jesteśmy też zainteresowani współpracą z placówkami, które chciałyby prowadzić działania wolontariackie wśród naszych podopiecznych.

Mój status prawny:

szkoła

Wiek uczestników:

Wszystkie

Mój region:

śląskie

Data publikacji:

25.02.2022

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach
Ziemięcice
42-675 Mikulczycka, 120

Osoba kontaktowa: Marcin Moskwa
Tel.: 661 077 779
E-mail: sosw@rfpn.org
Strona www: http://sosw.rfpn.org/