Giełda partnerów - Ogłoszenie

Szukamy szkoły z Niemiec (młodzież 14-15 lat)Rodzaj projektu:

Jugendbegegnung

Treść:

Szkoła z Małopolski (PL) i Nowowołyńska (UA, obwód wołyński) poszukuje szkoły partnerskiej w Niemczech w ramach projektu TRIYOU. Wiek uczniów: 14-15 lat. Obie klasy mają niemiecki jako język obcy i chcą komunikować się w języku niemieckim.

Temat i zakres pozostają otwarte.

Mój status prawny:

Verein

Wiek uczestników:

Wszystkie

Mój region:

Kleinpolen

Data publikacji:

26.01.2024

Znajomość języków obcych:

Niemiecki

Kontakt:

Koordynator
Seligenstadt
63500 Am >Sandborn 4A

Osoba kontaktowa: Darek Grzelinski
Tel.: +491717929994
E-mail: dgrzelinski@mail.de
Strona www: https://www.facebook.com/darek.grzelinski.7/