Giełda partnerów - Ogłoszenie

Szukamy partneraRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Fundacja Oświatowa Realizujmy Marzenia działa od 2015 roku na terenie powiatu pyrzyckiego w województwie zachodniopomorskim. W swoich działaniach zajmuje się szeroko rozumiana oświatą i opieką nad dziećmi do lat 3. Jest organem prowadzącym dla niepublicznych jednostek: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola i szkoły podstawowej. Zapewnia opiekę i wychowanie ponad 230 dzieciom w wieku od 1-13 lat. W szerokim zakresie zaspokaja potrzeby dzieci i młodzieży w sektorze opiekuńczym i edukacyjnym. Wielokrotnie organizowała półkolonie, wyjazdy edukacyjne, zajęcia artystyczne, językowe i z nowoczesnych technik kształcenia. Była organizatorem: projektu ,,Miej oczy otwarte na drugiego człowieka” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego; projektu ,,Jeśli zechcę, znajdę wymarzona pracę” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, pilotażowego projektu przeciwuzależnieniom ,,Ferie bez komórki” na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, zrealizowała wielokrotnie rządowy program Maluch + oraz programy ,,Aktywna tablica”, ,,Laboratoria przyszłości”, ,,Rozwój czytelnictwa”. Największym osiągnięciem fundacji jest wybudowanie i oddanie do użytku nowego obiektu żłobka i przedszkola, które jest miejscem dziennej opieki dla 100 dzieci, oraz realizację projektu ,,Akademia malucha-nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Pyrzyce” finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Fundacja chętnie nawiąże współpracę z prywatnymi szkołami, przedszkolami w celu wymiany doświadczeń, realizacji nowoczesnych projektów edukacyjnych, turystycznych. Atutem naszych uczniów i wychowanków jest znajomość języków obcych, dbałość o aktywność fizyczną (wszyscy uczniowie szkoły pływają, grają w tenisa i szachy, uprawiają jogę), otwartość na inne kultury i narodowości (mamy uczniów z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy). Nasi uczniowie i wychowankowie to młodzi ludzie otwarci na świat, śmiali, aktywni. Uczymy ich nowoczesnymi metodami pracy, uczymy skutecznego uczenia się i efektywnego odpoczynku (koła relaksacji, mundfulnes). Często korzystamy z zasobów naszego regionu. Nasi uczniowie cyklicznie odwiedzają Dendrologiczny Park w Przelewicach, Taras widokowy w Widuchowej, Muzea i teatry w Szczecinie. Ułatwieniem dla nas jest posiadania własnego autobusu. A w Pyrzycach kultywują tradycje tj. tańce ludowe, zespoły folklorystyczne. Jeśli zainteresowaliśmy Cię naszą ofertą to zapraszamy do kontaktu: Artur Kurowski tel. 0048698018505.

Mój status prawny:

organizacja pozarządowa

Wiek uczestników:

Wszystkie

Mój region:

zachodniopomorskie

Data publikacji:

23.11.2022

Znajomość języków obcych:

Polski

Kontakt:

Fundacja Oświatowa Realizujmy Marzenia
Pyrzyce
74-200 Poznańska 3

Osoba kontaktowa: Artur Kurowski
Tel.: 0048698018505
E-mail: realizujmymarzenia@gmail.com
Strona www: