Giełda partnerów - Ogłoszenie

Szukamy partnera – wymiana młodzieżyRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie to państwowa jednostka o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. CKiW to placówka koedukacyjna, która kształci i wychowuje młodzież z terenu całego kraju.
Kształcimy w zawodach: fryzjer, kucharz, stolarz, ślusarz.
Szukamy partnera z Niemiec, który chciałby podjąć z nami współpracę. Projekt miałby charakter zawodowy, którego celem byłoby przygotowanie lub nauka zawodu.
Gościliśmy u siebie niemiecką grupę, jesteśmy chętni na wyjazd do Niemiec, ale również możemy zorganizować projekt u siebie.

Mój status prawny:

inne

Wiek uczestników:

15-18

Mój region:

łódzkie

Data publikacji:

04.01.2024

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
Dobieszków
95-010 Wspólna 42

Osoba kontaktowa: Katarzyna Grabowicz
Tel.: +48427109200
E-mail: k.grabowicz@ckiw-dobieszkow.ohp.pl
Strona www: