Giełda partnerów - Ogłoszenie

Szukam PartneraRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Pomorska Wojewódzka Komenda zaprasza do współpracy w ramach wymian młodzieży. Planujemy wieloletnią współpracę między naszymi krajami.
PWK OHP to państwowa jednostka budżetowa.
Do naszych głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży. Adresatami działań PWK OHP są: – osoby młodociane (15-17 lat) ze środowisk niewydolnych wychowawczo, nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mające problemy z ukończeniem szkoły i zdobyciem kwalifikacji zawodowych; – osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci. PWK OHP organizuje naukę w nietypowych formach prawnych, umożliwiających realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Podopieczni PWK OHP są objęci stałą opieką pedagogiczną i mają warunki do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Prowadzona jest także działalność turystyczna – wycieczki, rajdy, biwaki. Dzięki takim różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu PWK OHP są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym.

Mój status prawny:

organizacja pozarządowa

Wiek uczestników:

Wszystkie

Mój region:

pomorskie

Data publikacji:

22.06.2023

Znajomość języków obcych:

Polski

Kontakt:

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP
Gdańsk
80-241 Aleja Grunwaldzka

Osoba kontaktowa: Alicja i Marta PWK OHP
Tel.: +48 58 3017916
E-mail: efs.pwk@ohp.pl
Strona www: