Giełda partnerów - Ogłoszenie

Spotkanie młodzieży w ramach wymiany pozaszkolnejRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Szukamy partnera do wymiany młodzieży pozaszkolnej w wieku 15-25 lat. Miejsce spotkania w Polsce lipiec/sierpień 2022r. Grupa składa się z 10 uczestników (5 osób z Brodnicy i 5 osób z Grudziądza).Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. Uczestnicy OHP kształcą się w ponad 60 zawodach. Dzięki własnym warsztatom szkoleniowym oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami. W ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonują jednostki działające na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży: cztery Hufce Pracy w Brodnicy, Włocławku, Inowrocławiu i Bydgoszczy oraz dwa Ośrodki Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu i Toruniu.

Mój status prawny:

inne

Wiek uczestników:

15-18

Mój region:

kujawsko-pomorskie

Data publikacji:

08.11.2021

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

OHP
Toruń
87-100 Poznańska 11/13

Osoba kontaktowa: Milena Krawczyk
Tel.: +48 566547068
E-mail: milena.krawczyk@ohp.pl
Strona www: http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/