Giełda partnerów - Ogłoszenie

Nawiązanie współpracy ze szkołą w NiemczechRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Ul.M.C.Skłodowskiej 1
84-220 Strzebielino-Osiedle
Tel: +48 586762591
Strona internetowa:
www.spstrzebielino.pl

Informacja o polskiej szkole podstawowej, która chce nawiązać współpracę ze szkołą w Niemczech.

1. Cele wymiany:

– poznanie innej kultury,
– poznanie i oswojenie się z językiem niemieckim, który od września 2022 r. staje się dla uczniów drugim, obok języka angielskiego, obowiązkowym językiem nauczania w szkole,
– zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języków obcych
oraz budowanie nawyku uczenia się języków w kontakcie z innymi,
– nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej,
– wymiana doświadczeń polskich nauczycieli z nauczycielami niemieckimi.

2. Charakterystyka szkoły

Nasz szkoła jest Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Składa się z ośmioklasowej szkoły podstawowej / dzieci w wieku od lat 7 do 14/ i przedszkola/ dzieci od lat 3 do 6/. Kultywujemy tradycje morskie i regionalne. Mamy dwóch PATRONÓW. Jeden z nich to patron szkoły podstawowej- kapitan żeglugi wielkiej Karol Olgierd Borchardt- wybitny marynista i nauczyciel wielu polskich marynarzy, a drugi to patron Szkolnej Izby Regionalnej, nauczyciel, folklorysta związany z Ziemią Kaszubską- Paweł Szefka.
Szkoła znajduje się w kaszubskiej wsi Strzebielino, w województwie pomorskim i dawnym powiecie morskim, stąd imię szkoły związane z morzem. Nasza szkoła jest otwarta na współpracę. W tej chwili współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami pozarządowymi, co znacznie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.
Dzieci od przedszkola uczą się języka angielskiego, który znają na poziomie komunikatywnym, a niektórzy nawet dobrym. Natomiast od klasy siódmej dodatkowo wchodzi nauka języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego.
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie naszej szkoły są ciekawi świata, otwarci na nowe wyzwania, szybko nawiązują relacje, dlatego też są gotowi na poszerzenie współpracy o międzynarodową wymianę uczniów i nawiązanie współpracy ze szkołą w Niemczech.

3. Charakterystyka miejscowości:

Strzebielino- wieś leżąca na północy Polski, na trasie Szczecin-Gdańsk, w województwie pomorskim. Założona w XIII wieku w dawnym zaborze pruskim. W okresie międzywojennym była wsią graniczną między Polską a Niemcami. Do tej pory przetrwały zabudowania Urzędu Celnego i Strefy Granicznej. Wieś malownicza, pagórkowata, z pięknymi lasami i szlakiem turystycznym. Znajduje się w niej szkoła z zapleczem sportowym, liczne sklepy, biblioteka, ośrodek kultury, gospodarstwa rolne, zakłady przemysłowe, zabytki przyrody i stacja benzynowa. Atutem miejscowości jest bliskość do morza, jeziora i polskiego Trójmiasta: Gdyni-Sopotu-Gdańska z całym zapleczem kulturalno-rozrywkowo-wypoczynkowym.

Koordynator ds. wymiany

Romualda Selonke

Mój status prawny:

szkoła

Wiek uczestników:

12-15

Mój region:

pomorskie

Data publikacji:

26.07.2022

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Strzebielino-Osiedle
84-220 M. Curie-Skłodowskiej 1

Osoba kontaktowa: Romualda Selonke
Tel.: 730 171 185
E-mail: romsel@wp.pl
Strona www: www.spstrzebielino.pl