Giełda partnerów - Ogłoszenie

Konkurs wideo: Pokój, wolność, postęp… poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe w EuropieRodzaj projektu:

Jugendbegegnung

Treść:

Konkurs na materiał video dla uczniów szkół zawodowych w Polsce, Francji i Niemczech.
Szczególnie poszukiwani są uczestnicy z regionów partnerskich Dolnej Saksonii (Wielkopolska, Dolny Śląsk).

Temat:
Pokój, wolność, postęp… poprzez kształcenie zawodowe w Europie

Nasz cel:
Poszukujemy partnerów z sektora szkolnictwa zawodowego we Francji i w Polsce, którzy chcieliby wziąć udział w naszym projekcie filmowo-smartfonowym:
„Pokój – Wolność – Postęp poprzez edukację zawodową w Europie” z własnym twórczym wkładem.
Uczniowie z BBS we Francji i w Polsce (szczególnie z regionów partnerskich Dolnej Saksonii), którzy z entuzjazmem podchodzą do idei europejskiej, są serdecznie zaproszeni do twórczego udziału – a tym samym do wzajemnej interakcji.
Zadanie: Na podstawie aktualnej sytuacji w zakresie kształcenia zawodowego/edukacji na miejscu, w Twoim mieście/regionie/kraju, nakreśl swoje życzenia i wizje dotyczące kształcenia zawodowego w Europie, która coraz bardziej się do siebie zbliża.

Czas:
TERMIN zgłoszeń upływa 30 stycznia 2022 r. (godz. 15.00 CET) pod adresem: share@bbs-pottgraben.de

TERMIN nadsyłania zgłoszeń wideo upływa 15 kwietnia 2022 r. (godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego):
share@bbs-pottgraben.de

Wyniki zostaną publicznie zaprezentowane i docenione na przełomie czerwca i lipca 2022 r. podczas imprezy hybrydowej (odpowiedniej do warunków panujących w czasie pandemii). Planowane są również bezpośrednie wymiany/wizyty – o ile pozwoli na to pandemia.

Pierwszym sponsorem projektu jest MBT SHARE, przedsiębiorstwo społeczne z Osnabrück, którego celem jest wzmocnienie Europy i idei europejskiej poprzez aktywną wymianę. www.share-europe.de

Kontakt: BBS Pottgraben Dyrektor OStD Ralf Korswird share@bbs-pottgraben.de, korswird@bbs-pottgraben.de

Kontakt: MBT SHARE
GF Dr. Martina Brämswig Timmermann
share@bbs-pottgraben.de
we@share-europe.de

Mój status prawny:

Verein

Wiek uczestników:

Wszystkie

Mój region:

Baden-Württemberg

Data publikacji:

13.12.2021

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

MBT SHARE (Social Enterprise)
Osnabrück
49076 Lürmannstr. 15

Osoba kontaktowa: Dr Martina Timmermann
Tel.: +49 (0)541 40669661
E-mail: mbt@share-europe.de
Strona www: www.share-europe.de