Giełda partnerów - Ogłoszenie

Edukacja, rehabilitacja zawodowa młodzieży z niepełnosprawnościąRodzaj projektu:

praktyki zawodowe

Treść:

Szukamy szkoły ponadpodstawowej ( technikum, szkoła zawodowa), szkoły specjalnej zawodowej, ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego, lub innej placówki szkolnictwa specjalnego (edukacja włączająca) lub integracyjnej. Mogą to być podmioty prowadzone zarówno przez samorząd, ngo, organizacje kościelne.

Chcemy nawiązać współpracę w obszarach: edukacja, i rehabilitacji zawodowej połączonej z praktyką zawodową dla młodzieży w wieku od 18+ z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i inną niepełnosprawnością. Może być także połączona ze współpracą w innych obszarach np. wolontariat, wolontariat integracyjnych, kultura, sztuka, kino, teatr, integracji i inne obszary w kręgu zainteresowań młodzieży.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa jako NGO od 21 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością w tym dzieci od 3 roku życia, młodzież a także dorosłych i seniorów. Działamy na terenie woj. małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego. Prowadzimy 10 placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem w tym dwie specjalistyczne placówki edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży w wieku 3 – 25 lat ( Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań (edukacja przedszkolna & podstawowa) oraz Niepubliczna Szkołą Przysposabiająca do Pracy, (edukacja ponadpodstawowa). (zobacz: https://www.facebook.com/OREWPrzystan ) Działamy na wsi głownie dla mieszkańców wsi i małych miasteczek. Realizujemy projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością, lokalnej społeczności, integracyjne, ekologiczne. Wspieramy rozwój wsi. Współpracujemy z biznesem i samorządem. W każdym roku staramy się realizować 10-15 projektów dużych i małych. Całe stowarzyszenie zatrudnia 137 pracowników w tym 34 z niepełnosprawnością intelektualną. To właśnie ta grupa pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej ucząc się praktycznie zawodu na konkretnym stanowisku pracy np. ceramika, stolarza, dekoratora, ogrodnika. (zobacz: https://www.facebook.com/ZAZFabriko ) Jesteśmy otwarci na różne formy i tematy współpracy do czego bardzo zachęcamy.

Mój status prawny:

organizacja pozarządowa

Wiek uczestników:

18-22

Mój region:

małopolskie

Data publikacji:

09.03.2021

Znajomość języków obcych:

Polski

Kontakt:

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Charsznica
32-250 Witowice 60A

Osoba kontaktowa: Norber Krzykawski
Tel.: 509810546
E-mail: sps@spszansa.pl
Strona www: www.spszansa.pl