„Odwaga cywilna w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

Rozwiń wszystko

Seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

„Dialog Anna Malinowski” zaprasza na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży „Odwaga cywilna w międzynarodowej wymianie młodzieży”, które odbędzie się od 15 do 19 listopada 2019 roku w Karpaczu

Temat seminarium

Odwaga cywilna to postawa zachowania, której potrzeba widoczna jest w wielu codziennych sytuacjach. To kompetencja, którą najlepiej jest posiąść jak najwcześniej, a międzynarodowa wymiana młodzieży nadaje się optymalnie na podjęcie tego tematu zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Co oznacza odwaga cywilna? Jak wyglądają jej wzorce? Jak poznać własne mocne i słabe strony w dziedzinie odwagi cywilnej? Jak rozpoznać własne granice i możliwości oraz jak ich chronić? Na czym polegają reguły odwagi cywilnej? Czy odwagi cywilnej można się rzeczywiście nauczyć? Jakimi metodami posłużyć się w projektach o tematyce odwagi cywilnej podczas międzynarodowego spotkania młodzieży? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

Natalia Krasowska – doświadczona trenerka PNWM, referentka stowarzyszenia Aktion Zivilcourage e. V., koordynatorka saksońskiego projektu „Nauka przez zaangażowanie” oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 17 października 2019 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 190 złotych. Koszty podróży uczestnicy ponoszą sami.