Manufaktura animacji językowej – seminarium dla organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży

Rozwiń wszystko

Manufaktura animacji językowej – seminarium dla organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w „Manufakturze animacji językowej”, która odbędzie się od 19 do 22 września 2019 roku w Otrębusach pod Warszawą. „Manufaktura” to przestrzeń do wzajemnego inspirowania się, eksperymentowania i pogłębionej refleksji nt. animacji językowej na spotkaniach młodzieży.

Jeśli stosowali już Państwo ćwiczenia z animacji językowej na spotkaniach młodzieży, z pewnością zrodziły one pewne pytania. Jak mogę nabrać większej pewności w doborze metod? Jak zaadaptować je na potrzeby mojej grupy? Jakie gotowe rozwiązania pomogłyby mi wesprzeć komunikację (werbalną i niewerbalną) w polsko-niemieckiej grupie młodzieży?

Opis i cele

Manufaktura” to przestrzeń do wzajemnego inspirowania się, eksperymentowania i pogłębionej refleksji. Podczas seminarium:

  • poznają Państwo ćwiczenia animacyjne przydatne we wszystkich fazach spotkania polsko-niemieckiego oraz uzyskają wskazówki dotyczące doboru i modyfikowania animacji w zależności od specyfiki grupy;
  • zainteresowane osoby otrzymają możliwość samodzielnego przeprowadzenia wybranych ćwiczeń z „Abecadła…” na forum grupy;
  • „Manufaktura” ma charakter roboczy: jej ważnym elementem jest opracowanie nowych działań animacyjnych, które zachęcą młodzież biorącą udział w spotkaniach międzynarodowych do komunikacji, interakcji i poznawania języka partnera;
  • będzie także czas na własnoręczne wykonanie materiałów pomocniczych do ćwiczeń animacyjnych;
  • PNWM zaprosza Państwa także do udziału w warsztatach z graphic facilitation: „Rysopisanie – myślenie graficzne w edukacji”, podczas których będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami pisania i rysowania prostych form oraz symboli, które pomogą tworzyć atrakcyjne wizualnie materiały do codziennej pracy: flipcharty, plakaty z harmonogramem wymiany młodzieżowej, prezentacje.

Szczegółowe informacje oraz program znajdą Państwo w ulotce.

Grupa docelowa

Do 30 osób (15 z Polski i 15 z Niemiec), które realizują polsko-niemieckie lub międzynarodowe wymiany młodzieży w kontekście szkolnym lub pozaszkolnym i:

  • znają już klasyczne ćwiczenia z animacji językowej, ale chcieliby nabrać większej pewności w ich doborze i adaptacji do własnej grupy;
  • nie chcą popaść w rutynę i szukają atmosfery sprzyjającej wzajemnemu inspirowaniu się i eksperymentom językowym;
  • są gotowi do twórczej pracy podczas seminarium w grupie dwunarodowej;
  • lubią wyzwania i dobrą zabawę!
Opłata za uczestnictwo

70 euro dla uczestników mieszkających w Niemczech oraz 140 złotych dla uczestników mieszkających w Polsce.

Miejsce seminarium i dojazd

CKM jest doskonale skomunikowany z Warszawą, dojazd z centrum Warszawy kolejką WKD zajmuje ok. 35 min. Odległość CKM do stacji Otrębusy ok. 700 m.

Zwrot kosztów podróży

Uczestnicy mieszkający w Niemczech mogą otrzymać częściowy zwrot kosztów podróży do Otrębus. Wysokość dotacji obliczą Państwo za pomocą kalkulatora kosztów podróży.

Język seminarium

polski i niemiecki (wystarczy znajomość jednego z języków – PNWM zapewnia tłumaczenie)

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie poprzez formularz onlinetypo3/#_msocom_1 do 29 lipca 2019 roku. Do 2 sierpnia br. otrzymają Państwo drogą mailową informację o wynikach rekrutacji.