Lista wniosków oczekujących

Lista wniosków oczekujących

Do końca kwietnia tego roku wpłynęły do PNWM 1754 wnioski o wsparcie polski-niemieckich i trójstronnych spotkań młodzieży. To o 50% wniosków więcej niż roku ubiegłym. Cieszymy się, że tak wiele organizacji i instytucji chce umożliwić młodym ludziom z obu krajów spotkanie i poznanie się.

Niestety, pomimo obniżenia stawek dofinansowania o 20% i zwiększenia wkładu polskiego rządu do budżetu PNWM o cztery miliony złotych, nie jesteśmy w stanie dofinansować wszystkich wniosków, które wpłynęły do 31 marca 2024 r. Dlatego musieliśmy otworzyć listę wniosków oczekujących.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o oszczędne wydatkowanie środków i możliwie szybkie rozliczenie przyznanych dotąd dotacji, aby ewentualne nadwyżki mogły zostać udostępnione innym spotkaniom młodzieży, które czekają w kolejce na dofinansowanie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z odpowiednią jednostką centralną rozpatrującą wniosek lub z referatami wspierania PNWM.