Latarnie PNWM

Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży. PNWM przygotowała dla nich dofinansowanie do projektów mających na celu wzmocnienie i promocję polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej. Dotacje w kwocie do 90 000 złotych na projekt przyznawane są na działania trwające do 12 miesięcy. Pierwszy termin składania wniosków upływa 28 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo w zakładce Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.