Laboratorium Wymiany

Laboratorium Wymiany 2023

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza osoby zaangażowane w polsko-niemiecką wymianę szkolną do udziału w Laboratorium Wymiany, które odbędzie się od 16 do 18 kwietnia 2023 roku w Lublinie.

Laboratorium Wymiany to kongres PNWM, skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną.  Dla nauczycielek i nauczycieli oraz innych osób zaangażowanych w wymianę – organizujących projekty, pośredniczących językowo, opiekujących się młodzieżą i animujących grupę. Kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności tworzenia projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec.

Tegoroczne Laboratorium odbywa się przy wsparciu inicjatywy „Austausch macht Schule”, we współpracy z Miastem Lublin w ramach „Europejska Stolica Młodzieży – Lublin 2023”.

Zakwaterowanie

Miejsce konferencji

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz online. Formularz będzie aktywny na tej stronie od 11 stycznia 2023 roku od godz.15:00 do 12 lutego 2023 roku do godz. 23:59.

Decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu parytetu osób uczestniczących z Polski i Niemiec oraz limit maksymalnie dwóch uczestników/uczestniczek na jedną szkołę. Kolejne osoby z jednej placówki trafią na listę oczekujących, a ich ewentualny udział zostanie potwierdzony po 5 marca 2023 roku.

Warunki uczestnictwa

Najpóźniej 15 lutego otrzymają Państwo drogą mailową informację o wynikach rekrutacji i warunkach udziału. Kolejno będą Państwo mieli 14 dni na uregulowanie płatności. Tylko terminowa wpłata zapewni miejsce na szkoleniu.

Koszt uczestnictwa

Opłata za udział wynosi 150 złotych dla osób uczestniczących z Polski oraz 60 euro dla osób uczestniczących z Niemiec. Obejmuje nocleg od poniedziałku (lub niedzieli, jeśli tak zostanie zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym) do wtorku w pokoju jednoosobowym, wyżywienie, program i tłumaczenie.

Koszty dojazdu

Zwrot kosztów podróży jest możliwy maksymalnie do wysokości stawek zgodnie z Wytycznymi PNWM.

Tłumaczenie

Laboratorium będzie tłumaczone symultanicznie, zatem znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

 

Prezentowane poniżej wybrane filmy i zdjęcia dają wgląd w przebieg Laboratorium Wymiany w minionych latach. Zachęcamy do ich obejrzenia!