Kurs dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych

Kurs dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz viadrina sprachen gmbh organizują od 24 do 30 lipca 2021 roku we Frankfurcie nad Odrą kurs wprowadzający dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych.

Podczas międzynarodowych wymian młodzieży komunikacja jest ogromnie ważna dla powodzenia realizowanego projektu. Aby ułatwić ją uczestniczkom programu, tłumacze dla grup powinni nie tylko przekładać znaczenie wypowiedzi, ale również przekazywać pozajęzykowe kody kulturowe.

Cel

Kurs dla tłumaczy dla grup nie jest kursem językowym, lecz służy poznawaniu i ćwiczeniu technik tłumaczeniowych i komunikacyjnych. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności, pozwalające im na językową, merytoryczną oraz organizacyjną pracę z polsko-niemieckimi grupami młodzieżowymi.

Grupa docelowa

Osoby prowadzące programy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (oraz pracujące dla instytucji kulturowo-społecznych mających wiele kontaktów z młodzieżą) z bardzo dobrą znajomością języka partnera oraz pewnym doświadczeniem w tłumaczeniach ustnych.

Tematy i metody

  • wprowadzenie w teorię tłumaczenia,
  • ćwiczenia m. in. z retoryki,
  • pojęcia związane z daną kulturą oraz tautonimy,
  • praktyczne tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne „w terenie“,
  • warsztaty dotyczące roli tłumacza-animatora,
  • ćwiczenia z zakresu animacji językowej.

W ramach kursu zapewniamy

  • zajęcia oraz wycieczkę,
  • zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych w nowoczesnym akademiku w Słubicach,
  • potwierdzenie uczestnictwa w języku polskim i niemieckim.

Termin i miejsce

Kurs odbędzie się od 24 do 30 lipca 2021 roku we Frankfurcie nad Odrą. 

Koszt

Koszt kursu dla uczestników mieszkających w Polsce wynosi 135 euro.

Uczestnicy sami pokrywają koszty podróży do i z Frankfurtu nad Odrą. Ponoszą też koszty wyżywienia (poza wspólnie zorganizowanymi posiłkami) oraz koszty ubezpieczenia KL/NNW. Koszty podróży mogą zostać częściowo zwrócone uczestnikom z Polski wg. stawek PNWM.

Zgłoszenia

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie prosimy przesłać mailem na właściwym formularzu.

Skontaktujemy się z Państwem bezpośrednio po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Kurs dofinansowany będzie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).