Koronawirus: aktualne informacje i oferta PNWM

Koronawirus: aktualne informacje i oferta PNWM

Program wspierania „Zostańmy w kontakcie!”

Aby nadal można było prowadzić aktywną wymianę, nawet pomimo odwołania lub przesunięcia zaplanowanych projektów spotkań młodzieży, PNWM zachęca organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”. Więcej

Aktualizacja terminu składania wniosków

Jeżeli w tym roku kalendarzowym – po zniesieniu w obu krajach zakazu wyjazdów i organizowania wymian – będą planowane i realizowane spotkania młodzieży, PNWM przyjmie i opracuje wszystkie wnioski, nawet jeżeli zostaną one złożone w terminie krótszym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Więcej  

Konsultacje indywidualne online

Jak zorganizować polsko-niemieckie spotkanie młodzieży? Może online? O jaką dotację mogę się ubiegać? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą Państwu pracownicy PNWM w ramach indywidualnych konsultacji. Więcej

Sposoby na wymianę młodzieży online

Państwa polsko-niemiecki projekt wymiany młodzieży został odwołany z powodu pandemii? Nie trzeba z niego jednak kompletnie rezygnować. Co powiedzieliby Państwo i młodzi uczestnicy na spotkanie online? Poniżej przedstawiamy subiektywny wybór ofert różnych stron internetowych i aplikacji, dzięki którym polsko-niemieckie grupy mogą spotkać się wirtualnie, wspólnie dowiedzieć się więcej o kraju partnera lub odwiedzić różne miejsca. Ponadto prezentujemy tematyczne pomysły na projekty oraz metody pracy podczas przedsięwzięć w sieci. Listę sposobów na wymianę online będziemy na bieżąco rozszerzać, dlatego warto zaglądać do niej regularnie. Więcej

Refundacja kosztów projektów w czasie pandemii

W związku z epidemią koronawirusa Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) otrzymuje wiele zapytań dotyczących zaplanowanych projektów wymiany młodzieży. W przypadku odwołania czy przełożenia spotkania na późniejszy termin i poniesienia w związku z tym kosztów, można wystąpić do PNWM o refundację poniesionych wydatków, których nie udało się odzyskać w inny sposób. Więcej

Współpraca bilateralna 2.0 – wyzwania i szanse w kryzysie

We wspólnym oświadczeniu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) oraz Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) apelują o podtrzymanie wymiany i wspólnoty polsko-niemieckiej w czasach epidemii, zapewniają o elastyczności w kwestii przyznawania środków oraz zapraszają do korzystania ze swojej aktualnej oferty wsparcia. Więcej

Ankieta PNWM: Potrzeby organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Od 23 kwietnia do 24 maja PNWM przeprowadziła wśród swoich partnerów ankietę, pragnąc dowiedzieć się, z jakimi problemami spotykają się organizatorzy polsko-niemieckich spotkań młodzieży w czasie pandemii koronawirusa. Odzew był ogromny, w ankiecie wzięło udział łącznie 387 organizatorów wymiany młodzieży. Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi. Więcej