Struktura biur PNWM

Obszar wspierania – podział kompetencji

Nasze referaty wspierania podzieliły kompetencje:

  • Jeśli organizują Państwo polsko-niemiecki projekt dla uczniów (niemiecki partner musi być szkołą!), proszę się zwracać do pracowników w Warszawie.
  • Za rozpatrywanie wniosków o dotację na młodzieżowe projekty pozaszkolne (także wtedy, gdy partner polski jest szkołą a niemiecki nie!) odpowiedzialni są pracownicy referatu poczdamskiego.

Pracownicy referatów wspierania są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do czwartku w godz. 9-15.