Komunikat w sprawie Laboratorium Wymiany

Komunikat w sprawie Laboratorium Wymiany

Drogie Nauczycielki i Nauczyciele,

podjęliśmy decyzję o odwołaniu zaplanowanego na kwiecień Laboratorium Wymiany.

Po dwóch latach pandemii cieszyliśmy się na spotkanie z Państwem w Lublinie – mieście wyjątkowo zaangażowanym we współpracę polsko-niemiecko-ukraińską. Jednak trwająca inwazja Rosji na Ukrainę skłania nas do wstrzymania przygotowań do kongresu.

Gdy tylko to będzie możliwe, ponownie zaprosimy Państwa do udziału w Laboratorium Wymiany w Lublinie, by w gronie nauczycielek i i nauczycieli z Polski, Niemiec i Ukrainy móc rozmawiać o współpracy i planować nowe projekty międzynarodowej wymiany uczniów.

Wyrażając swoją solidarność ze społeczeństwem ukraińskim, zmodyfikowaliśmy możliwości uzyskania dotacji PNWM na wsparcie ukraińskich partnerów. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tą ofertą i włączenie się we wspólne działania.