Koszty podróży

Obliczanie dotacji do kosztów podróży

Za pomocą kalkulatora kosztów podróży obliczą Państwo maksymalną kwotę dotacji do kosztów podróży, o którą można wnioskować w PNWM. Uwaga: Aby móc dofinansować jak największą liczbę projektów i umożliwić większej liczbie dzieci i młodzieży udział w projektach wymiany, zarząd PNWM podjął decyzję o obniżeniu stawek wypłacanych w 2024 r. Proszę zatem liczyć się z tym, że dofinansowanie kosztów podróży może zostać obniżone o ok. 20% sumy wnioskowanej.

Stawka za kilometr: 0.60 PLN

Wybrana odległość: km

Stawka dofinansowania jednego uczestnika: PLN

Kwota do wpisania we wniosku: PLN