INSPIRATORIUM

INSPIRATORIUM – Forum Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza na Inspiratorium – Forum Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży, które odbędzie się od 10 do 12 października 2022 roku w Würzburgu.

Po trzech latach przerwy chcemy spotkać się z Państwem na żywo, wymienić doświadczeniami, wzajemnie zainspirować i zmotywować do dalszej pracy.

Pandemia, kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie – różnorodne wyzwania kształtowały ostatnio międzynarodową wymianę młodzieży i będą nam jeszcze towarzyszyć przez bliżej nieokreślony czas. Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebne nam są kreatywne i innowacyjne pomysły na polsko-niemieckie projekty i partnerstwa. Forum umożliwi zdobycie nowych inspiracji i pozyskanie świeżych impulsów do działania. Będzie to również doskonała okazja do zainspirowania innych.

Zachęcamy do podzielenia się z innymi tym, co można wynieść z tego czasu. Zastanowimy się jak stawiać czoła obecnym wyzwaniom. Wspólnie rozwiniemy pomysły na przyszłość. Poszukamy także kreatywnych rozwiązań i nauczymy się jak wzmacniać swoją rezyliencję.

Forum adresowane jest do organizatorek i organizatorów, edukatorek i edukatorów, osób pracujących w jednostkach centralnych PNWM oraz innych zaangażowanych w pozaszkolną wymianę młodzieży.

Program Inspiratorium

Forum zostało zaplanowane na trzy dni (od obiadu do obiadu). Zapraszamy do udziału w dwóch rundach wymiany doświadczeń, które wzbogacimy przykładami z projektów wymiany młodzieży. Stworzymy przestrzeń do rozmów o tym, co się udało i wyciągania wniosków z działań, które się nie powiodły. Jesteśmy przekonani, że warto zatrzymać się i spojrzeć wstecz, aby otworzyć się na przyszłość.

Blok warsztatowy będzie zawierał cztery tematy do wyboru, które w sposób szczególny korespondują z aktualnymi wyzwaniami.

  1. Myśl odważnie – puść wodze swojej wyobraźni
  2. Partnerstwa w niepewnych czasach – co zdaje egzamin? Krótko- i długoterminowe strategie rezyliencji (dla organizacji i osób indywidualnych)
  3. Jak rozmawiać z młodzieżą o kompleksowych tematach?
  4. Ekologia i zrównoważony rozwój – jak praktycznie uwzględnić je podczas wymiany młodzieży?

(Więcej informacji o programie znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie.)

Język

Forum odbędzie się w języku polskim i niemieckim. Wszystkie części programu będą tłumaczone symultanicznie.

Koszty

Koszt uczestnictwa wynosi 80 złotych (w cenie: program, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i wyżywienie). Możliwy jest zwrot części kosztów podróży zgodnie z kalkulatorem kosztów podróży PNWM (→ Wylicz dotację do kosztów podróży).

W przypadku noclegu w pokoju 1-osobowym należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 40 złotych za osobę i noc (liczba pokoi 1-osobowym jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Miejsce

Zgłoszenia

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza online do 28 sierpnia 2022 roku.