Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

Rozwiń wszystko

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje także indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich dwóch latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur.

Jakie dofinansowanie oferuje PNWM?
 • zwrot kosztów podróży gościa od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;
 • kieszonkowe dla gościa, w wysokości 40 zł na dzień pobytu w Niemczech.
Jakie są warunki udziału?
 • w spotkaniu biorą udział dwie osobygość i gospodarz w wieku od 18 do 26 lat;
 • pobyt trwa od 4 do 14 dni;
 • uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada;
 • jeśli gospodarz podejmuje gościa w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę;
 • gość we własnym zakresie dba o niezbędne ubezpieczenie na czas pobytu;
 • relacje z wymiany zostają zamieszczane w mediach społecznościowych (posty, zdjęcia, nagrania itp.) z hashtagiem #2amongmillions i linkiem do profilu PNWM;
 • zachęcamy do planowania indywidualnych spotkań na zasadzie wzajemności, tak, aby każda osoba raz była gościem, a raz gospodarzem (nie jest to jednak warunek otrzymania dofinansowania);
 • w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.
Jak otrzymać dofinansowanie?
 • gość i gospodarz wypełniają krótki formularz „Wspólny wniosek #2amongmillions” (do pobrania w prawej kolumnie), podpisują i odsyłają mailowo jako skan lub pocztą do biura PNWM: do Warszawy, jeśli poznali się na projekcie szkolnym lub do Poczdamu, jeśli projekt organizował np. dom kultury, klub sportowy, stowarzyszenie czy fundacja;
 • ważne, żeby wniosek wpłynął do PNWM nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem;
 • gość otrzymuje dotację przelewem w złotówkach po powrocie z wizyty i przesłaniu do PNWM oryginalnych biletów do/z Niemiec oraz wspólnego sprawozdania (formularz do pobrania w prawej kolumnie).