Inauguracja programu dla 17 partnerstw miast

U mnie i u Ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów

Istnieje ponad 800 polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów, które obrały sobie za cel bezpośredni kontakt i wymianę między społeczeństwami obywatelskimi obu krajów.

W październiku 2020 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprosiła wszystkie partnerstwa do udziału w programie szkoleniowo-sieciującym „U mnie i u Ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”, aby między partnerami wzmocnić wymianę młodzieży oraz współpracę pomiędzy instytucjami pracującymi z młodzieżą.

Ponad 150 gmin, miast i powiatów wyraziło swoje zainteresowanie ww. programem. Ze względu na bardzo pozytywny odzew, PNWM przyjęła więcej zgłoszeń i stworzyła dwie grupy, które w latach 2021-2022 wezmą udział w programie.

Pierwsza tura rozpocznie się ze spotkaniem sieciującym w maju 2021 roku. Weźmie w niej udział 17 partnerstw miast.

Twitter

Wczytując tweeta, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy Twitter.
Dowiedz się więcej

Wczytaj tweet

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

 

Druga grupa rozpocznie program w październiku 2021 roku. Do udziału w niej zaproszono 28 partnerstw gmin, miast i powiatów.

Stałe elementy dwuletniego programu szkoleniowo-sieciującego to:

  • spotkanie sieciujące w pierwszym roku. Na początek spotkają się pracownicy administracji miejskiej i powiatowej, odpowiedzialni za partnerstwa miast i pracę z młodzieżą. Spotkanie służy wzajemnemu poznaniu się i wymianie dotyczącej celów, formatów, tematów i możliwości finansowania międzynarodowych spotkań młodzieży;
  • indywidualne plany współpracy. Każde partnerstwo zdecyduje, w jakim obszarze tematycznym chce otworzyć lub rozbudowywać wymianę młodzieży i zaangażuje w nią lokalne organizacje i instytucje, pracujące z młodymi ludźmi i chcące uaktywnić się w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży;
  • oferta szkoleniowa i doradcza PNWM. Partnerstwa gmin i powiatów, które biorą udział w programie, mogą zamawiać dla zaangażowanych miejscowych instytucji i organizacji seminaria kontaktowe i szkolenia online na tematy związane z wymianą młodzieży oraz korzystać z konsultacji z doświadczonymi trenerkami i trenerami. Koszty tych szkoleń i konsultacji ponosi Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;
  • spotkanie podsumowujące w roku następnym. Na spotkanie to zaproszeni zostaną wszyscy przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, instytucji i szkół, które w toku programu zaangażowały się w polsko-niemiecką wymianę młodzieży między partnerami. Spotkanie służy pokazaniu sobie wzajemnie, jakie pierwsze kroki podjęto, aby stworzyć silną lokalną sieć dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i jakie projekty wymiany zrealizowano.