„Historie, które poruszają w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

„Historie, które poruszają w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

„Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 20 do 23 listopada 2020 roku do pałacu w Będlewie koło Poznania na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży. 

Temat seminarium

Antysemityzm, rasizm i dyskryminacja są obecne w dzisiejszej Europie i wywierają wpływ na życie młodych ludzi we wszystkich jej zakątkach. Internetowy zestaw narzędzi pod nazwą Stories that MoveHistorie, które poruszają wymaga od młodzieży krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami.

Zbiór innowacyjnych materiałów edukacyjnych online, został stworzony przez edukatorów Domu Anny Frank w Amsterdamie (Anne Frank House). Umożliwiają one prowadzenie zajęć z młodzieżą z zakresu edukacji medialnej, postaw obywatelskich, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwijają pytania dotyczące tożsamości.

Seminarium przeznaczone jest dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy poszukują innowacyjnych narzędzi do rozmowy na tematy związane z dyskryminacją, wykluczeniem oraz zagadnieniami związanymi z tożsamością w ramach międzynarodowych spotkań młodzieży.

Mateusz Trojański – edukator Domu Anny Frank w Amsterdamie, Anna Malinowski – prowadząca szkolenie oraz członek Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckiego w Krakowie wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 19 października 2020 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.