„Historie, które poruszają w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

„Historie, które poruszają w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

„Dialog Anna Malinowski” od 7 do 10 lipca 2021 roku zaprasza do pałacu w Będlewie koło Poznania na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Temat seminarium

Antysemityzm, rasizm i dyskryminacja są obecne w dzisiejszej Europie i wywierają wpływ na życie młodych ludzi we wszystkich jej zakątkach. Internetowy zestaw narzędzi pod nazwą Stories that MoveHistorie, które poruszają wymaga od młodzieży krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami.

Zbiór innowacyjnych materiałów edukacyjnych online, został stworzony przez edukatorów Domu Anny Frank w Amsterdamie (Anne Frank House). Umożliwiają one prowadzenie zajęć z młodzieżą z zakresu edukacji medialnej, postaw obywatelskich, przeciwdziałania dyskryminacji i pochylają się nad kwestiami dotyczącymi tożsamości.

Seminarium przeznaczone jest dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy poszukują innowacyjnych narzędzi do rozmowy na tematy związane z dyskryminacją, wykluczeniem i zagadnieniami związanymi z tożsamością w ramach międzynarodowych spotkań młodzieży.

Edukator Mateusz Trojański oraz Anna Lasinger, pracownicy Domu Anny Frank w Amsterdamie,  jak również prowadząca szkolenie Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 4 czerwca 2021 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.