Historia – Szkoła – Spotkanie
Seminarium i giełda kontaktów dla nauczycielek i nauczycieli

Historia – Szkoła – Spotkanie
Seminarium i giełda kontaktów dla nauczycielek i nauczycieli

Instytut Pileckiego w Berlinie w dniach od 12 do 15 listopada 2024 roku organizuje polsko-niemieckie seminarium skierowane do nauczycielek i nauczycieli szkół zainteresowanych znalezieniem partnerów do projektów wymiany młodzieży wokół tematów historyczno-politycznych. Do udziału zaproszeni są nauczycielki i nauczyciele wszystkich rodzajów szkół, niezależnie od tego, czy posiadają już wcześniejsze doświadczenia z wymianą młodzieży.

Zakres tematyczny seminarium

  • Giełda kontaktów w celu znalezienia partnerów do projektów
  • Różne rodzaje wymian szkolnych o tematyce historycznej
  • Instytut Pileckiego w Berlinie jako partner do współpracy przy wymianach młodzieży
  • Metody animacji językowej
  • Możliwości finansowania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Uczestnicy seminarium zapoznają się z bogatym programem edukacyjnym Instytutu Pileckiego w Berlinie skierowanym przede wszystkim do młodzieży szkolnej z obu krajów. Oferta edukacyjna obejmuje bezpłatne oprowadzania, warsztaty i seminaria dla grup niemieckich i polskich na temat wybranych aspektów historii Polski i Europy w XX wieku: okres międzywojenny, II wojna światowa, Holokaust, Auschwitz, formy oporu, Solidarność i wiele innych.

Grupa docelowa

Nauczycielki i nauczyciele wszystkich rodzajów szkół z Niemiec i Polski, którzy są zainteresowani wymianą młodzieży szkolnej z naciskiem na tematykę historyczną.

Informacje organizacyjne

Ogłoszenie o naborze uczestników

Ogłoszenie o naborze uczestników wraz z programem seminarium zostanie opublikowane w czerwcu 2024 roku.

Języki seminarium

Seminarium odbędzie się w języku niemieckim i polskim, organizatorzy zapewniają profesjonalne tłumaczenie symultaniczne (znajomość języka obcego nie jest wymagana).

Opłata za uczestnictwo

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty programowe, nocleg w pokoju dwuosobowym i wyżywienie. Wynosi:

  • dla uczestników z Niemiec – 100 euro,
  • dla uczestników z Polski – 400 euro (częściowy zwrot kosztów podróży zgodnie z wytycznymi wspierania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest możliwy),
  • dopłata za pokój jednoosobowy – 125 euro.

Prowadzący seminarium

Alexander Kliymuk
(kierownik działu edukacji Instytutu Pileckiego w Berlinie),

Steffen Spandler
(ekspert z zakresu edukacji demokratycznej, animacji językowej i edukacji przez doświadczenie, który regularnie prowadzi seminaria na te tematy).