Europamobil 2023: Działalność wolontariacka Europejskiego Korpusu Solidarności

Europamobil 2023: Działalność wolontariacka Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Genshagen zaprasza młodych dorosłych w wieku od 18 do 30 lat ze wszystkich krajów Europy do udziału w europejskim projekcie młodzieżowym „Europamobil”. Od 11 września do 6 października 2023 roku Europamobil odwiedzi szkoły w regionie Grand Est we Francji,  aby w drodze warsztatów zwiększyć zainteresowanie Europą.

Cele projektu

Projekt składa się z tygodniowego seminarium przygotowawczego z udziałem doświadczonych trenerek i trenerów, wizyt w szkołach z różnymi warsztatami oraz konferencji końcowej. Celem jest uczynienie integracji europejskiej namacalną dla młodych ludzi i stworzenie ekscytującej wymiany między uczennicami i uczniami a studentkami i studentami.

Informacje organizacyjne

Organizatorzy pokrywają koszty związane z uczestnictwem w seminarium (zakwaterowanie, wyżywienie i koszty podróży). Językiem projektu jest j. angielski, dlatego wymagana jest dobra znajomość  tego języka. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2023 roku. Więcej informacji na temat projektu i zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Genshagen.