#Erasmus Days 2023

#Erasmus Days 2023: Jakie możliwości dają praktyki zawodowe za granicą?

9 października 2023 roku rozpoczynają się #ErasmusDays 2023. Przez sześć kolejnych dni prezentowane będą w Internecie i mediach społecznościowych różne formy europejskiej mobilności. Jako organizacja akredytowana w Programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe PNWM koordynuje praktyki dla młodych ludzi w kraju sąsiada. Inicjatywa #ErasmusDays, także w nawiązaniu do trwającego „Europejskiego Roku Umiejętności 2023”, stała się dobrą okazją dla nas do postawienia osobom realizującym praktyki zawodowe w ramach Erasmus+ pytań o to, co dały im oraz ich uczestniczkom i uczestnikom praktyki za granicą.

Odnaleźć się w nowej rzeczywistości

W klasztorze St. Marienthal w Ostritz uczennice i uczniowie ze szkoły specjalnej w Złotoryi zdobyli swoje pierwsze doświadczenie zawodowe za granicą. Przez miesiąc pracowali w różnych obszarach, takich jak: obsługa pokojowa, w restauracji, w kuchni czy w pralni oraz przy utrzymaniu budynków i ogrodu.

Opiekująca się młodzieżą nauczycielka, Dorota Banaszek, postrzega działania w ramach konsorcjum PNWM w rzecz praktyk zagranicznych jako szansę dla swoich podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: –Współpraca daje szansę na podróżowanie, zdobycie nowych znajomości, poznawanie kultury i tradycji Niemiec. Uczniowie z niepełnosprawnością mają możliwość praktyki zawodowej w zupełnie innym środowisku, co daje efekty w postaci odnalezienia siebie w nowej rzeczywistości.

Wiara we własny potencjał

Anna Ptak Madej ze szkoły specjalnej w Skawinie, której uczennice i uczniowie również wyjechali na praktyki w branży gastronomicznej do Niemiec, opowiada się za tym, aby polskie uczennice i uczniowie oraz osoby rozpoczynające staże odbywali praktyki w Niemczech: –Dla znacznej liczby uczestników praktyk był to pierwszy w życiu wyjazd zagraniczny. Wjazd uzmysłowił uczniom, że praca za granicą jest w zasięgu ich możliwości. Udział w programie praktyk dodał uczniom wiary we własny potencjał, miał pozytywny wpływ na budowanie ich poczucia swojej wartości, wzbudził zaciekawienie kulturą kraju sąsiada, podniósł motywację do nauki języków obcych.

Studentki i studenci szkoły DPFA z Lipska pracowali w wybranych placówkach dla dzieci w Polsce i  zdobyli wiedzę na temat pracy pedagogicznej i wczesnej edukacji. Dzięki zagranicznym praktykom stażystki i stażyści zmniejszyli swoje uprzedzenia, przekonali się do dłuższych pobytów za granicą i potwierdzili cele zawodowe (np. chęć pracy z osobami niepełnosprawnymi). Uczestniczki i uczestnicy praktyk byli również zmotywowani do nauki języka polskiego.

Nowe perspektywy dla własnej pracy

Norbert Krzykawski ze Stowarzyszenia Pomocy Szansa także podkreśla efekty, jakie przyniósł mu job shadowing na stanowisku kierownika placówki dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną: –Ja poznałem innę organizację pracy, jej zarządzanie itd. Dla mnie było to duże doświadczenie i możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności. Przede wszystkim spojrzenia na ten sam temat z innej perspektywy. Zdobyłem większą wiedzę jak działa niemiecki system wsparcia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Poznałem nowe metody i narzędzia niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością, np. jak „rozłożyć” proces pracy na czynności proste.

Dzięki konsorcjum PNWM do Niemiec

Każdy, kto chce odbyć praktyki w sąsiednim kraju za pośrednictwem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dołącza najpierw do konsorcjum kierowanego przez PNWM. Jest to szczególnie korzystne dla instytucji, które doświadczenie z projektami Erasmus+ mają niewielkie lub nie mają go w ogóle. PNWM ubiega się o fundusze Erasmus+ dla partnerów konsorcjum w ramach uproszczonej procedury aplikacyjnej i organizuje pobyty w Niemczech dla uczennic i uczniów, absolwentek i absolwentów oraz nauczycielek i nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Do 2027 roku PNWM zaprasza do współpracy organizatorki i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów Erasmus+ lub chcieliby pozyskać nasze wsparcie w realizacji mobilności do Niemiec.