Programy specjalistyczne

Rozwiń wszystko

Dotacje do programów specjalistycznych dla organizatorów spotkań młodzieży

Istotnym elementem naszej pracy jest edukacja i wsparcie rozwoju kadry pedagogicznej organizującej polsko-niemieckie spotkania młodzieży.

Jeśli mają Państwo ciekawe pomysły na szkolenia, seminaria czy też warsztaty, chętnie je dofinansujemy.

 

Cele programów specjalistycznych

Wspieramy programy specjalistyczne, aby zapewnić wysoką jakość spotkań młodzieży oraz zintensyfikować współpracę organizatorów wymiany. Programy specjalistyczne mają być forum do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, powinny inspirować do podejmowania innowacyjnych działań, a także umacniać istniejące partnerstwa szkół oraz organizacji. W programach specjalistycznych uczestniczą animatorzy wymiany młodzieży.

Kryteria uzyskania dofinansowania
  • Projekt jest skierowany do osób zaangażowanych w wymianę młodzieży;
  • W programie uwzględniono zagadnienia polsko-niemieckich spotkań młodzieży;
  • To Państwo decydują o formie i tematyce programu specjalistycznego. Dotujemy zarówno warsztaty metodyczne (poświęcone np. animacji językowej, edukacji historycznej, pedagogice przeżycia itp.), kursy językowe, jak i konferencje służące nawiązaniu nowych kontaktów i partnerstw w kontekście polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie programu specjalistycznego dla organizatorów wymiany szkolnej należy składać do referatu wspierania w Warszawie.

Wnioski o dofinansowanie programu specjalistycznego dla organizatorów pozaszkolnej wymiany młodzieży należy składać do referatu wspierania w Poczdamie.

W niektórych przypadkach Państwa wniosek będzie jednak rozpatrywała właściwa jednostka centralna PNWM (ich wyszukiwarka jest dostępna TUTAJ).

Wniosek o dotację należy złożyć online, w portalu OASE.

Obowiązują aktualne „Wytyczne Wspierania PNWM”.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

  • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.