Nie dotujemy

Rozwiń wszystko

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży nie dotuje:
  • projektów dla uczestników z czterech i więcej krajów,
  • jednonarodowych podróży do miejsc pamięci,
  • pobytów w charakterze au pair,
  • indywidualnych wyjazdów zagranicznych, np. udziału w kursach językowych w kraju sąsiada,
  • rocznych pobytów szkolnych za granicą,
  • wyjazdów na studia i praktyki studenckie za granicą,
  • projektów naukowych,
  • projektów turystycznych i komercyjnych,
  • przedsięwzięć budowlanych,
  • kosztów osobowych.