Dołącz do akcji Żonkile!

Dołącz do akcji Żonkile!

19 kwietnia bieżącego roku przypada 80. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Był to pierwszy miejski i największy zbrojny zryw Żydówek i Żydów podczas II Wojny Światowej. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza szkoły, biblioteki i instytucje kultury do upamiętnienia tej rocznicy poprzez udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”.

O akcji

Marek Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB), co roku w rocznicę wybuchu powstania składał żółte kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie. Z czasem jego śladem poszły kolejne osoby. I tak właśnie żonkil stał się symbolem  szacunku dla powstania oraz pamięci o przeszłości i wspólnej tożsamości – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

Muzeum POLIN zachęca szkoły, biblioteki i instytucje kultury do organizacji własnych wydarzeń upamiętniających rocznice powstania. Oferuje także różne materiały edukacyjne obejmujące scenariusze lekcji, które ułatwią nauczycielom i nauczycielkom przeprowadzenie zajęć o powstaniu w Getcie Warszawskim. Plakaty, instrukcje i szablony żonkili można pobrać w różnych wersjach językowych.

Informacje o powstaniu i obchodach 80. rocznicy

Muzeum Getta Warszawskiego stworzyło specjalną stronę internetową poświęconą wydarzeniom towarzyszącym 80. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim, a także informacjom, publikacjom i wystawom o powstaniu.

Zgłoszenia

Do udziału w akcji Żonkile można zgłaszać się do 14 kwietnia 2023 roku.

Muzeum POLIN zorganizuje szkolenia online dla wszystkich osób i instytucji zgłoszonych do akcji.

Program „Zachować pamięć”

PNWM zaprasza do dołączenia do akcji poprzez organizację polsko-niemieckich spotkań młodzieży poświęconych tematyce powstania w Getcie Warszawskim. Projekty te mogą być realizowane w ramach programu PNWM o szczególnym znaczeniu „Zachować pamięć” (odnośnie powstania patrz zakładka „Pomysły na projekty”).