Seminarium „Bez korzeni nie ma skrzydeł, również w międzynarodowej wymianie młodzieży”

Seminarium „Bez korzeni nie ma skrzydeł, również w międzynarodowej wymianie młodzieży”

„Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 10 do 13 lipca 2020 roku do Karpacza na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży „Bez korzeni nie ma skrzydeł, również w międzynarodowej wymianie młodzieży”.

Temat seminarium

Misją odpowiedzialnego człowieka jest kształtowanie rzeczywistości. Bez względu na to, czy jest się nastolatkiem czy osobą w zaawansowanym wieku – zawsze aktywność życiowa zawieszona jest pomiędzy nabytym doświadczeniem a możliwościami przyszłości. Stale i w sposób twórczy pracujemy nad tym, co zaczerpnęliśmy z historii osobistej i zbiorowej, i przekształcamy w to, co dobrego zostawimy po sobie. Międzynarodowe spotkanie jest okazją do pochylenia się nad swoimi korzeniami oraz do zobaczenia swoich szans na uskrzydlenie przyszłości.

Jaki wpływ na widzenie świata mają nasze doświadczenia? Kiedy nasze korzenie ułatwiają tworzenie synergii a kiedy je blokują? Jak dostrzegać szanse w różnorodności? Gdzie jest granica między racjonalną oceną sytuacji a myśleniem tunelowym? Jakimi technikami możemy skuteczniej wykuwać nowe, kreatywne rozwiązania z osobami różnymi od nas? Jakie konkretne działania mogą być naszym osobistym wkładem w budowanie skrzydeł? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

Bernard Fruga, trener zarządzania i doświadczony manager, oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel warszawskiego biura PNWM, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo na „Dialog Anna Malinowski” do 5 czerwca 2020 roku.

Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.