„Autonomia jednostki a praca w grupie” – seminarium specjalistyczne

„Autonomia jednostki a praca w grupie” – seminarium specjalistyczne

„Dialog Anna Malinowski” – przy współfinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – zaprasza w dniach od 15 do 18 marca 2024 roku do pałacu w Będlewie koło Poznania na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Temat seminarium

Autonomia jest postawą, która wpisuje się w dzisiejsze czasy jako kryterium dojrzałości. Postawa ta oczekiwana jest od młodych ludzi, wspomaga proces osiągnięcia pełnej autonomii i uznawana jest za jedną z podstawowych kompetencji. Z drugiej jednak strony wymaga się innej, zgoła przeciwstawnej umiejętności a mianowicie – umiejętności działania w grupie. Czy jedna kompetencja wyklucza drugą? Jak pomagać młodzieży w pozyskaniu jednej i drugiej? Jak wykorzystać potencjał obu kompetencji w czasie spotkania międzynarodowego.

Jarosław Moeglich – psychoterapeuta pozytywnego myślenia, jak również prowadząca szkolenie Anna Malinowski wprowa_zą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Koszt udziału w seminarium wynosi 140 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

Termin nadsyłania zgłoszeń na seminarium minął.