„Aktywni Obywatele” – przedłużony termin składania wniosków

Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji miejskich oraz organizacje kierujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich obszarach działania ważną grupą docelową jest młodzież. Wnioski można składać w trzech obszarach:

  • angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
  • ochrona praw człowieka i równe traktowanie
  • wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Wsparcie w ramach konkursów dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne – działające samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski i z za granicy.

Nowy termin składania wniosków wstępnych mija 15 kwietnia o godz. 12:00. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.