Aktualizacja terminu składania wniosków

Aktualizacja terminu składania wniosków

Jeżeli w tym roku kalendarzowym – po zniesieniu w obu krajach zakazu wyjazdów i organizowania wymian – będą planowane i realizowane spotkania młodzieży, PNWM przyjmie i opracuje wszystkie wnioski, nawet jeżeli zostaną one złożone w terminie krótszym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Warunek jest jeden – kompletne wnioski muszą wpłynąć do PNWM przed rozpoczęciem projektu.