30 lat PNWM w wybranych polsko-niemieckich mediach

30 lat PNWM w wybranych polsko-niemieckich mediach

W 2021 roku PNWM obchodzi 30-lecie istnienia. Rocznicę tę uhonorowali różnorodni autorzy, pisząc o niej w swoich artykułach w polsko-niemieckich mediach.

  • 277. Wydanie czasopisma „Polen-Analysen“ poświęcono rozwojowi PNWM i polsko-niemieckiej wymianie młodzieży na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Polen-Analysen (tylko po niemiecku)

  • Redakcja polsko-niemieckiego magazynu „Dialog“ dedykowała bieżący numer 30. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, a także opublikowała artykuł o PNWM.

Magazyn Dialog (po polsku i po niemiecku)

  • Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego opublikowała na swojej stronie internetowej artykuł o znaczeniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i PNWM dla społeczeństwa polskiego i niemieckiego.

Fundacja „Krzyżowa” (po polsku i po niemiecku)